FILOSOFERINGENS DAG

NSFP inviterer til

FILOSOFERINGENS DAG
på Litteraturhuset
Lørdag 21. november
12-17


TEMA:
UT PÅ TUR - NATUR ELLER KULTUR? Filosofiske perspektiver på den norske friluftslivstradisjonen

Foredrag
Filosofiske samtaler
G R A T I S
A D G A N G