FILOSOFERINGENS DAG

Filosoferingens Dag arrangeres av NSFP, Norsk Selskap for Filosofisk Praksis


NSFP er en sammenslutning av filosofiske praktikere i Norge. Foruten å være et faglig og sosialt interessefellesskap arbeider selskapet med å utdanne og sertifisere nye filosofiske praktikere, samt arrangere ulike filosofiske arrangementer, som Filosoferingens Dag. Det er over 60 utdannede filosofiske praktikere i Norge i dag.

For å bli filosofisk praktiker må man ha filosofi mastergrad eller tilsvarende, fullføre kurset i
Dialogisk Praksis ved HiBu, samt gjennomføre en tilleggsmodul i filosofisk praksis.