FILOSOFERINGENS DAG

Filosofer har til alle tider engasjert seg i samfunnet rundt seg. Mange har også stilt seg til disposisjon som samtalepartnere for mennesker som har søkt filosofien for å få hjelp med ulike livsproblemer.

I sin moderne form ble filosofisk praksis grunnlagt av den tyske filosofen Gerd B. Achenbach. I 1981 åpnet han en filosofiske praksis i Bergisch Gladbach, nær Køln. Her inviterte han vanlige mennesker til å komme til samtale om personlige og allmennmenneskelige spørsmål og utfordringer. I 1982 stiftet han det første internasjonale selskapet for filosofisk praksis, Internationale Gesellschaft für Philosophische Praxis.

Bevegelsen spredte seg raskt til Nederland, Belgia, England, Skandinavia og USA. I dag finnes det filosofer som bedriver filosofisk praksis overhele verden. De siste årene er det blitt arrangert regelmessige verdenskongresser for filosofisk praksis.

I Norge var Anders Lindseth i Tromsø den første som begynte med filosofisk praksis. Han startet sin virksomhet i 1990 etter å ha gått i lære hos Gerd Achenbach i Tyskland.

I 1997 begynte en gruppe på åtte filosofer ledet av filosofen Henning Herrestad en studiegruppe i filosofisk praksis i Oslo. Etter to års skolering og øvelse, med bistand fra Anders Lindseth og andre ressurspersoner, gikk gruppen ut offentlig med sitt tilbud. Gruppen tok også initiativ til å starte Norsk Selskap for Filosofisk Praksis (NSFP) i 1998. Selskapet opprettet i 1999 en egen utdanning i filosofisk praksis


Her finner du en webside som engasjerer alle som er interessert i filosofisk samtale i Norge:
Filosofere sammen