FILOSOFERINGENS DAG

PROGRAM

12.00 – 12.15: Velkommen v/NSFP

12. 15 – 12.45: Om naturens skjønnhet v/ Haakon Gaukstad

12.45 - 14.00: Dialog rundt temaet

PAUSE

15.00 - 15.30 :
Hva er din væremåte i møte med naturen? v/ Ronny Fagereng

15.30 - 16.00: Dialog rundt temaet

16.00 - 16.45: Oppsummering i plenum

16. 45 - 17.00: Oppsummering av dagen